Lesní družstvo Slopné

Pozvánka na výroční členskou schůzi 26. listopadu 2017 ve 13.30 hodin v salonku ve Slopném.

Pozvánka na výroční členskou schůzi 20. listopadu 2016 ve 13.30 hodin v salonku ve Slopném.

Pozvánka na výroční členskou schůzi 22. listopadu 2015 ve 13.30 hodin v salonku ve Slopném.

Pozvánka na výroční členskou schůzi 23. listopadu 2014 ve 13.30 hodin v salonku místního pohostinství.

Stanovy lesního družstva

Pozvánka na členskou schůzi družstva dne 10. července 2014 v 17.00 hodin v salonku místního pohostinství.

 


Kontakt

Lesní družstvo Slopné
Slopné 190
603 827 449
18559891, KS v Brně odd. Dr. 210